»

תוצאות סקר

גורן היא...?
מושב 4 (100%)
עיר 0 (0%)
קיבוץ 0 (0%)
כפר 0 (0%)

התשובה הנכונה

מושב


סקרים קודמים

מפת הגעה אינטראקטיבית קיבוץ גורן


 

חדשות: